فارسی     العربی     english    
جاسکو - آمپلی فایر
 
 • 360a

  JAS - 360A

  آمپلی فایر 720 وات

 • mxr31

  JAS - mxr31

  اکو میکسر قابل نصب به راک

 • 240fa

  JAS - 240fa

  اکو آمپلی فایر 500 وات

 • 360fa

  JAS - 360fa

  اکو آمپلی فایر 720 وات

 • d800dea

  JAS - d800dea

  اکو آمپلی فایر استریو 250+250 وات

 • d1400dea

  JAS - d1400dea

  اکو آمپلی فایر استریو 500 + 500 وات

 • s800dea

  JAS - s800dea

  اکو آمپلی فایر 250 وات

 • d1500dea

  JAS - d1500dea

  اکو آمپلی فایر استریو 500 + 500 وات

 • d1675dea

  JAS - d1675dea

  اکو آمپلی فایر استریو 500 + 500 وات

 • t3700dea

  JAS - t3700dea

  اکو میکسر آمپلی فایر با 3 خروجی

 • 4500

  JAS - 4500

  اکو میکسرآمپلی فایر با چهار خروجی 300 * 4 وات

 • s1800dea

  JAS - s1800dea

  اکو میکسرآمپلی فایر 500 وات

 • d2000dea

  JAS - d2000dea

  اکو آمپلی فایر استریو 500 + 500 وات

 • d4000dea

  JAS - d4000dea

  اکو میکسرآمپلی فایر استریو 1000 + 1000 وات

 • d10000usb

  JAS - d10000usb

  اکو میکسرآمپلی فایر استریو 2500 + 2500 وات

 • 12000dea

  JAS - 12000dea

  اکو میکسرآمپلی فایر با چهار خروجی 1250 * 4 وات

 • 16000

  JAS - 16000

  اکو میکسرآمپلی فایر با چهار خروجی 1000 * 4 وات

 • 24000usb

  JAS - 24000usb

  اکو میکسرآمپلی فایر با چهار خروجی 2500 * 4 وات

 • 20000usb

  JAS - 20000usb

  اکو میکسرآمپلی فایر استریو 5000 + 5000 وات

 • d8000dea

  JAS - d8000dea

  اکو میکسرآمپلی فایر استریو 1750 + 1750 وات

برگشت به بالا
تغییر رنگ سایت
رنگ بندی