فارسی     العربی     english    
جاسکو - اسپیکر
 
 • ts2

  JAS - ts2

  باند بلندگوی 250 وات

 • ts3

  JAS - ts3

  باند بلندگوی 300 وات

 • s3

  JAS - s3

  باند بلندگوی 300 وات

 • dh1

  JAS - dh1

  باند بلندگوی 500 وات

 • ds2

  JAS - ds2

  باند بلندگوی 500 وات

 • ds3

  JAS - ds3

  باند بلندگوی 600 وات

 • ts750p

  JAS - ts750p

  باند بلندگوی 250 وات

 • ts850p

  JAS - ts850p

  باند بلندگوی 500 وات

 • ts450p

  JAS - ts450p

  باند بلندگوی 300 وات

 • ts350p

  JAS - ts350p

  باند بلندگوی 250 وات

 • ch1

  JAS - ch1

  باند بلندگوی 2000 وات

 • ch2

  JAS - ch2

  باند بلندگوی 1200 وات

 • tp1

  JAS - tp1

  پایه باند قابل تنظیم

برگشت به بالا
تغییر رنگ سایت
رنگ بندی